› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Gumference 2012 – Inspirace pro společnou budoucnost

Zlín, 02.10.2012

Rok se s rokem sešel a po minulém, premiérovém, ročníku Gumference, nás v listopadu čeká již druhý ročník této gumárenské konference. Akce se uskuteční 14. listopadu 2012 v prostorách Academia centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a veškeré informace včetně programu a možnosti registrace jsou k dispozici na webu konference www.gumference.cz.


Konference bude, obdobně jako v minulém roce, zaměřena prakticky a těšit se můžeme např. na inspiraci společnými projekty podniků, škol a výzkumných a vývojových institucí nebo na představení možností financování spolupráce podniků a vysokých škol. Prostor bude věnován také networkingu a navazování spolupráce a to jak během konference samotné, tak i po skončení akce, kdy bude účastníkům poskytnut prostor pro případná jednání.

 

A jak vnímají Gumferenci účastníci minulého ročníku? „Po úspěšném a pozitivně hodnoceném prvním ročníku Gumference, bychom chtěli z tohoto setkávání zástupců gumárenských firem a univerzit z východní Moravy a západního Slovenska udělat pravidelně se opakující tradici. Na neutrálním území zde mohou diskutovat a předávat své poznatky a zkušenosti odborníci z praxe s kolegy z akademické půdy a prezentovat a detailně probrat novinky v našem oboru“, sdělil Ing. Libor Láznička, Ph.D., jednatel společnosti Barum Continental Otrokovice. „Gumference je novou regionální platformou pro setkávání lidí "postižených gumařinou", přičemž je jedno, zda jsou z podniků nebo univerzit, z Moravy nebo ze Slovenska. Kromě odborných přednášek a debat je z mého pohledu velmi důležitá možnost budovat síť osobních kontaktů, což v praktickém životě usnadní následnou komunikaci mezi dotčenými subjekty“, hodnotí tuto iniciativu Ing. Anton Vatala - konateľ a riaditeľ závodu Continental Matador Rubber Púchov.

 

„Konferencia Gumference 2011 na mňa urobila veľmi dobrý dojem a to hneď z viacerých hľadísk. Celá konferencia sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére a na prvý pohľad sú „gumári“ jedna veľká rodina. V takomto prostredí sa veľmi dobre nadväzujú nové kontakty a budujú osobné vzťahy. Príjemne ma prekvapila aj nadštandardná úroveň spolupráce medzi priemyselnými podnikmi, akademickou obcou ako aj predstaviteľmi kraja (špeciálne zástupcov Technologického inovačného centra). Takéto partnerstvo je zárukou ďalších kvalitných ročníkov konferencie ako aj rozvoja cezhraničného gumárenského regiónu. Už teraz sa teším na ročník 2012“, doplnil Ing. Juraj Hromada, PhD. - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, CEIT, a.s., Žilina.

 

Dovolte mi tímto, abych vás jménem organizačního týmu co nejsrdečněji pozval na Gumferenci 2012!

 

Ing. Petr Konečný

 

Konferenci organizuje Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci s partnery v rámci projektu Vzdělávání, Inovace, Partnerství, který je financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Projekt je kofinancován Zlínským krajem.

 

Bližší informace

Ing. Petr Konečný, +420 739 570 790, konecny@ticzlin., www.gumference.cz

 

  

 

     


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET