› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Regionální firmy představily na konferenci své inovační aktivity

Zlín, 23.05.2012

Dne 22. května se na půdě Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně uskutečnila konference s názvem "Firemní inovace v praxi". Jednalo se o jednu z akcí v rámci projektu "Vzdělávání, inovace, partnerství" realizovaného s finančním přispěním Evropské unie.


Celá řada aktivit v rámci výše uvedeného projektu si klade za cíl podpořit zvýšení inovačních schopností, konkurenceschopnosti a atraktivity zastoupených regionů. Důležitým nástrojem k dosažení tohoto cíle je také přenos know-how a zkušeností s problematikou inovací mezi jednotlivými subjekty a podpora efektivního přenosu poznatků, výsledků výzkumu a vývoje a inovačních řešení do podnikatelské praxe.

 

Právě toto téma bylo náplní uskutečněné konference „Firemní inovace v praxi“, neboť inovace hrají v ekonomice, jako klíčový nástroj úspěšného podnikání, ještě větší úlohu než dříve a patří mezi hlavní hnací mechanismy hospodářského a sociálního rozvoje. Zaváděné inovační procesy vyúsťují ve vyšší konkurenceschopnost podniků, následkem čehož se získávají nové trhy, zvyšuje zaměstnanost a prosperita podniků, což má pozitivní dopad na rozvoj regionálního hospodářství a prosperity. Široké využívání inovací tak již není pouze důležitou konkurenční výhodou, ale stává se nezbytným předpokladem pro samotnou existenci podnikatelského subjektu.

 

Během úvodního slova při zahájení konference pak hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák doplnil, že zároveň se jedná o proces učení se, zjišťování potřeb a podmínek pro podporu inovací, určení rolí jednotlivých sektorů v oblasti podpory inovačního podnikání a snahu o získání resp. posílení důvěry podnikatelského sektoru a navázání komunikace k oboustranně prospěšné spolupráci. Na tuto problematiku pak navázala Mgr. Daniela Sobieská z Technologického inovačního centra s.r.o. se svým příspěvkem „Regionální podpora inovačního podnikání a myšlení, představení projektů a aktivit“ 

 

Hlavní část programu však patřila tématu s názvem „Zlínský kraj jako region s inovačním potenciálem“. V rámci tohoto bloku byly postupně prezentovány konkrétní inovační aktivity vybraných podnikatelských subjektů. Jednalo se o regionální firmy a jejich čerstvé úspěchy na poli zavádění inovací, kdy výsledky své práce postupně odhalily firmy Austin Detonator s.r.o., Česká zbrojovka a.s., ELKO EP, s.r.o., KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. a SPUR a.s.

 

Závěr konference se pak nesl ve slavnostním duchu, kdy došlo na vyhlášení výsledků soutěže „Inovační firma Zlínského kraje 2012“, po němž následovala neformální část programu spojená s diskuzí. Konference, kterou navštívilo zhruba 70 osob, byla hodnocena velmi pozitivně a v rámci bohatého odpoledního programu si jistě přišli na své jak zástupci z řad odborné, tak i laické veřejnosti.

 

    

Konference byla pořádána v rámci projektu V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.

 

  

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET