› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Soutěž Nejlepší podnikatelský záměr 2011/2012 vstupuje do fáze hodnocení

Zlín, 08.03.2012

V září 2011 vyhlásilo Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci se Zlínským krajem a partnery v pořadí již pátý ročník studentské soutěže "Nejlepší podnikatelský záměr". Studenti měli možnost předkládat své soutěžní záměry do 29.2.2012.


Do soutěže se přihlásilo celkem 42 studentů/studentských týmů. V kategorii vysokých škol se do soutěže zapojilo 22 projektů a do kategorie středních škol celkem 20 studentských projektů. Do soutěže se celkově zapojilo 61 studentů.

 

V průběhu soutěže byla zrealizována série 4 doprovodných workshopů s názvem „Začni podnikat, změň svou budoucnost“ za účelem rozvíjení podnikatelského ducha a podnikatelského vzdělávání studentů ve Zlínském kraji. Studenti se mohli na workshopech dozvědět o problematice sestavování podnikatelských plánů, o podnikatelských inkubátorech ve Zlínském kraji, o financování rozjezdu podnikání a v neposlední řadě byly studentům podány informace o právních aspektech podnikání. Na akcích vystoupili odborníci z praxe a zkušení podnikatelé, kteří předávali své zkušenosti a znalosti účastníkům workshopů. Během konání jednotlivých workshopů proběhla vždy diskuze k oblastem, které studenty zajímaly a oborníci a podnikatelé studentům ochotně odpovídali na jejich dotazy

 

Na začátku března 2012 proběhne první kolo hodnocení, během kterého bude vybrány  nejlepší soutěžní záměry v každé kategorii, které postoupí do dalšího kola hodnocení. Ve druhém kole budou studenti/studentské týmy osobně prezentovat své soutěžní záměry před hodnotitelskou komisí, ze kterého vzejdou koneční vítězové.

 

„Tak jako v předešlém ročníku usednou do hodnotící komise zástupci partnerů, investorů a organizátora soutěže. Studenti si tak mohou vyzkoušet prezentaci svého záměru před odbornou porotou, ale také získat zpětnou vazbu ke svým soutěžním nápadům, a právě tuto zkušenost si studenti cení nejvíce. Od odborníků získávají cenné rady a zkušeností, které jim mohou pomoci při rozjezdu podnikatelských záměrů“, uvedla Mgr. Daniela Sobieská, ředitelka Technologického inovačního centra.

 

Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen nejlepším studentům se uskuteční v dubnu 2012.

 

Více o soutěži na www.ticzlin.cz/soutez.


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET