› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Kontakty a odkazy

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s.

Sídlo společnosti:
Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín (objekt Podnikatelský inkubátor Vsetín - Maštaliska)


Ing. Jiří Vařejka
poradce Centra pro transfer technologií
tel.: +420 737 607 956        
e-mail: jiri.varejka@aerv.cz

 

 


Užitečné odkazy:

Na níže uvedených stránkách naleznete odkazy na informace týkající se 7.rámcového programu EU, informace o strukturálních fondech EU, grantových programech a mnohé další užitečné odkazy.

7. rámcový program EU pro vědu a výzkum
http://www.cagi.cz/novinka.php?id=171
http://www.czelo.cz/dokums_raw/clanek-6.RP_versus_7.RP-zmeny_v_RfP.pdf
http://www.czelo.cz/7rp/
http://cordis.europa.eu/fp7/
http://www.6rp.cz/dokums_dokumenty/navrh7RP_334.doc

Fondy Evropské unie
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.penize.cz/info/eu/fondy/
http://www.finance.cz/home/firmy/firma_v_eu/dotace_a_granty_z_eu/
http://www.eucenter.org/index.php?action=fundings&process=new_search

Informační a poradenské centrum pro Strukturální fondy, grantové programy EU a ostatní příležitosti
http://www.egrant.cz

Finanční podpory eDotace.cz
http://www.edotace.cz

Community Research an Development Information Service
http://cordis.europa.en

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj CZELO (AJ i CZ verze)
http://www.czelo.cz/cz

Evropský patentový úřad
http://www.european-patent-office.org/index.en.php

Mezinárodní obchodní komora
http://www.icc-cr.cz/czech.html

Hospodářská komora ČR
http://www.komora.cz/index.aspx

Česká podnikatelská reprezentace při EU
http://www.cebre.cz/

Zastoupení Evropské komise v ČR
http://www.evropska-unie.cz/

Euroskop
http://www.euroskop.cz/

Euractiv.cz
http://www.euractiv.cz/

Informační portál o legislativě EU
http://www.cebre.cz/nastope/

Síť EuroInfoCenter – široké spektrum informací o EU pro podnikatele, její struktuře, historii, právu, programech a regionálních projektech pro ČR, vztazích ČR-EU
http://www.euroinfocentrum.cz/

Centrum pro regionální rozvoj
http://www.crr.cz/

Národní asociace pro rozvoj podnikání
http://www.narp.cz/

Stálé zastoupení ČR při EU
http://www.mzv.cz/wwwo/?zu=representation.brussels

Evropská informační síť Europe Direct
http://ec.europa.eu/europedirect/index_cs.htm

Informační server Europa
http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_cs.html

Evropský podnikatelský konzultační panel
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/

SOLVIT centrum – řešení problémů na vnitřním trhu EU
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_cs.htm

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
http://www.unmz.cz/

Czech Trade – česká agentura pro podporu obchodu
http://www.czechtrade.cz/Global

Český normalizační institut
http://www.csni.cz/NP/NotesPortalCSNI.nsf/key/hlavni_stranka?Open

Technologické centrum AV
http://www.tc.cz/

Czechinvest
http://www.czechinvest.org/


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET