› Kalendář akcí

 • 01.07.2018
  Projekt "Mám na to"
  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)
  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.
  Více o projektu zde.
  __________________________
 • 01.01.2018

  Konference, semináře a jiné

  Na níže uvedené webové adrese

  najdete přehled konferencí,

  seminářů, školení a dalších

  zajímavých akcí, které se

  konají v následujícím období.

  inovacnipodnikani.cz/udalosti

   


› Dokumenty

Cíle a zaměření

Cíle a zaměření podnikatelského inkubátoru

Podnikatelský inkubátor podporuje vznik nových firem, především firem s inovačním potenciálem, usnadňuje rozvoj jejich konkurenceschopnosti na trhu a tím i jejich schopnost tvorby nových pracovních příležitostí. Hlavním smyslem existence podnikatelského inkubátoru je poskytnout praktickou pomoc těm podnikatelům, kteří mají dobrý podnikatelský záměr a v počátku jeho realizace hledají všestrannou pomoc inovačního centra.

Firmám umístěným v podnikatelském inkubátoru jsou poskytovány komplexní služby s využitím všech dostupných prostředků zvýhodnění dle podmínek stávajících podpůrných programů. Provozovatel inkubátoru může poskytnout podporu ve formě zvýhodněného nájemného nebo jinou provozní podporu malým a středním podnikatelům využívajícím služby podnikatelského inkubátoru.

Služby podnikatelského inkubátoru

Jsou orientovány k všestranné podpoře klientů tak, aby osvobozovaly podnikatele od obvyklých všedních starostí spojených s provozem vlastních nebytových prostor a jsou řešeny v rámci nájemní smlouvy.

Jedná se především o:

 • Možnost získání technicky upravených prostor a dostupnost širokého spektra poradenských služeb.
 • Zejména pro začínající podnikatele je určeno poradenství k podnikatelským záměrům. Jedná se o soubor poradenských služeb, které umožní realizaci záměru klienta a jeho adaptaci v konkrétních podmínkách podnikatelského centra.
 • Školení pro podnikatele s orientací na základní aspekty podnikání.
 • Služby společného sekretariátu slouží především začínajícím firmám podnikatelského inkubátoru a všem klientům centra, kteří je využijí při organizaci odborných seminářů, presentací, školení a dalších akcí (pronájem zasedací místnosti, pronájem audiovizuální techniky, reproservis apod.)
 • Centrum zajišťuje komplexní dodávky služeb spojených s ubytováním firem efektivnějším způsobem, než kdyby byly zajištěny jednotlivě (tzn. dodávku všech druhů energií, ostrahy, úklidu a údržby společně užívaných prostor, odvoz a likvidace odpadů).
 • Budova centra je napojena na vysokorychlostní optickou datovou síť, která umožňuje pevné připojení k Internetu, ale i k dalším sítím.
 • Služby recepce, ostrahy a údržby - celodenní obsluha přístupu do podnikatelského centra, organizace parkování, poskytování základních informací návštěvníkům centra o umístění firem, provozní obsluha zabezpečovacích systémů apod.

Co nabízí podnikatelský inkubátor?

 • 1230 m2 kancelářských prostor
 • zasedací místnost
 • počítačová učebna
 • konferenční sál

Zvýhodněný pronájem plochy podnikům inovačního charakteru

V rámci podpory z programu Prosperita může být poskytnuta dotace inovačnímu podniku v podnikatelskému inkubátoru ve výši:

 • 50% z komerčního nájemného v prvním roce,
 • 40% z komerčního nájemného ve druhém roce,
 • 30% z komerčního nájemného ve třetím roce. 

Dotované poradenské služby:

 • poradenství k podnikatelským záměrům (příprava podnikatelského záměrů, návrh řešení financování podnikatelského záměru s využitím dotačních programů)
 • právní poradenství směřující do oblasti podnikání a v pracovněprávních vztazích
 • ekonomické a účetní poradenství
 • poradenství při vyhledávání dalších finančních zdrojů podnikání, podpora při získávání grantů a úvěrů
 • pomoc při zpracování projektů a při realizaci projektů při dodržení platných právních předpisů
 • školení podnikatelů s orientací na aspekty podnikání
 • marketingové služby
 • podpora při přístupu na trhy a podpora při získávání partnerů, zapojení do různých forem regionální i mezinárodní kooperace
 • podpora rozvoje lidských zdrojů

Dotované servisní služby:

 • společné služby sekretariátu
 • možnost používání technického vybavení - tiskárna, kopírka, fax, skener, notebook, telefonní ústředna,
 • pronájem audiovizuální techniky
 • možnost vysokokapacitního internetového připojení
 • pomoc při organizování seminářů, prezentací, školení, obchodních setkání apod.
 • denní dodávka a odesílání pošty
 • údržba a úklid areálu včetně pronajatých prostor
 • odvoz odpadů
 • elektronické zabezpečení objektu
 • možnost parkování u objektu

© 2007 - 2019 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET