› Kalendář akcí

 • 01.07.2018
  Projekt "Mám na to"
  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)
  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.
  Více o projektu zde.
  __________________________
 • 01.01.2018

  Konference, semináře a jiné

  Na níže uvedené webové adrese

  najdete přehled konferencí,

  seminářů, školení a dalších

  zajímavých akcí, které se

  konají v následujícím období.

  inovacnipodnikani.cz/udalosti

   


› Dokumenty

Základní údaje

Název společnosti Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s.
Sídlo společnosti Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín
Právní forma obecně prospěšná společnost
26863081
DIČ CZ26863081
Bankovní spojení ČSOB, a. s., pobočka Vsetín, č.ú. 197421158/0300
Telefon +420 724 146 517
E-mail info@aerv.cz
Http www.aerv.cz

Vznik společnosti

Obecně prospěšná společnost Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (dále jen společnost) byla v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. založena usnesením městského zastupitelstva města Vsetína č. Z/23/5 dne 29.3.2005. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, v oddílu 0, vložka 200. Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností u jmenovaného soudu byl proveden dne 14. června 2005. Společnost byla zřízena na dobu neurčitou.


© 2007 - 2019 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET