› Kalendář akcí

 • 01.07.2018
  Projekt "Mám na to"
  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)
  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.
  Více o projektu zde.
  __________________________
 • 01.01.2018

  Konference, semináře a jiné

  Na níže uvedené webové adrese

  najdete přehled konferencí,

  seminářů, školení a dalších

  zajímavých akcí, které se

  konají v následujícím období.

  inovacnipodnikani.cz/udalosti

   


› Dokumenty

Náplň činnosti

Účel a náplň činnosti společnosti

Společnost byla založena za účelem řešení nezaměstnanosti, ekonomického rozvoje, rozvoje podnikání, zvyšování kvality života obyvatel zejména vsetínského regionu, rozvoje občanské společnosti, zapojování podnikatelské veřejnosti do komunitních aktivit a rozhodovacích procesů při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje. Dalším cílem společnosti je zabezpečování činností týkajících se podnikatelského inkubátoru nebo vědeckotechnologického parku na základě smlouvy mezi Městem Vsetín.

Společnost byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie.

Z tímto účelem zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • Zabezpečování činností týkajících se podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií na základě smlouvy mezi Městem Vsetín
 • Zabezpečování kontaktů na výzkumná a vývojová střediska, vysoké školy v ČR a poskytování pomoci při inovacích
 • Zabezpečování technologického transferu
 • Zpracování projektů a žádostí o dotaci včetně příloh ze všech dostupných domácích i zahraničních finančních zdrojů, včetně Strukturálních fondů EU
 • Získávání zdrojů pro další projekty a realizace vlastních projektů
 • Koordinace a administrace dalších projektů, jejichž nositelem je Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s. a Město Vsetín
 • Fundraisingové aktivity (jak pro zajištění činnosti Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., tak pro možnosti další distribuce získaných prostředků do neziskového sektoru)
 • Aktivizace podnikatelského sektoru a jeho zapojení do rozvojových projektů na území regionu Vsetínsko
 • Prosazování principu partnerství, spolupráce s veřejnou správou, podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi
 • Podpora přílivu investorů do regionu
 • Marketing průmyslových zón
 • Poskytování služeb neziskovým organizacím na území města
 • Zabezpečování informačního servisu
 • Pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, publikační, osvětová a poradenská činnost
 • Public relations
 • Stálá regionální rozvojová konference (kontaktní platforma pro komunikaci obce s podnikateli)

Druh výše uvedených služeb lze rozšířit rozhodnutím správní rady. Správní rada může poskytované služby omezit po předchozím souhlasu zastupitelstva města. Společnost poskytuje služby všem zájemcům bez omezení a to až do výše vlastních kapacit. Správní rada agentury je oprávněna upravit podmínky pro poskytování služeb.


© 2007 - 2019 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET