› Kalendář akcí

 • 01.07.2018
  Projekt "Mám na to"
  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)
  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.
  Více o projektu zde.
  __________________________
 • 01.01.2018

  Konference, semináře a jiné

  Na níže uvedené webové adrese

  najdete přehled konferencí,

  seminářů, školení a dalších

  zajímavých akcí, které se

  konají v následujícím období.

  inovacnipodnikani.cz/udalosti

   


› Dokumenty

Projekt Youngpool II Vsetín

Jako jeden z nástrojů při posilování aktivní politiky zaměstnanosti využívá město Vsetín realizace projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Jedním z nich byl projekt Youngpool II Vsetín, který měl za úkol aktivovat nezaměstnaností nejvíce ohrožené skupiny obyvatel regionu Vsetínsko.

Projekt Youngpool II VsetínProjekt, jehož nositelem byla Společnost pro komunitní práci Vsetín, byl zaměřen na analýzu, diagnostiku, orientaci a motivaci cílové skupiny mladých nezaměstnaných a skupiny matek vracejících se na trh práce. Účastníci tohoto projektu absolvovali orientační a motivační program, který byl připraven pro skupinu 100 osob vybraných z cílových skupin.

Pracovníci Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. vystupovali v projektu v roli akvizitorů a jejich hlavním úkolem bylo navázat kontakt se zaměstnavateli a nalézt pracovní uplatnění pro účastníky z cílové skupiny. Akvizitoři, kteří úzce spolupracovali s lektory, pracovali s informacemi z trhu práce a s konkrétní poptávkou na pracovní pozice. „Posláním projektu bylo vytvořit most mezi nezaměstnanými a pracovním trhem“.


© 2007 - 2019 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET